Naplata štete od osiguranja

Naknada štete od osiguranja U situaciji kad se vrši naplata