Naknada štete od osiguranja

Kad se vrši naplata osiguranja za oštećenje automobila ili lake i teške telesne povrede neka osiguravajuća društva često koriste neiskustvo oštećenih pa strankama te ponude znatno manji iznos od realnog. Ovakva isplata još je dodatno uslovljena zahtevom da se oštećeni odreknu daljih potraživanja. Samim tim ako se pristane na ovakvo vansudsko poravnanje i klauzulu o odricanju od daljih potraživanja sudski postupak za razliku više nije ni moguće voditi. Zbog teške materijalne situacije neki oštećeni ne poznavajući svoje pravo i visinu naknade koja se može potraživati često pristanu na daleko manju naknadu, koja je drastično manja od one koju bi im advokat mogao obezbediti.

Nakon što vam dogodi neka saobraćajna nesreća čiji ste učesnik, kontkatirajte nas, kako bismo vas uputili u proces ostvarivanja vaših prava. Po prijemu Vašeg zahteva naši eksperti će pristupiti analizi Vašeg predmeta, nakon čeka pristupamo potpisivanju ugovora o pružanju usluga koji Vam na jasan i detaljan način pruža sve informacije o Vašim pravima i nudi Vam pravnu sigurnost.

Naplata štete na motornom vozilu nakon udesa takođe može biti problematična, jer u slučaju da se javite direktno osigurnjau, procenu štete vrše njihovi procenitelji koji samim tim i ŠTITE INTERES osigruranja, te nude značajno niže iznose naknade. Osiguravajuće kuće nude iznose naknade štete po kojima se motorno vozilo može popraviti samo kod neovlašćenih servisa i sa neoriginalnim delovima na šta neki oštećeni lakomisleno pristaju. Naknada materijalne štete prilikom udesa od osiguranja zbog navedenih razloga može biti dosta komplikovana jer je pre svega potrebno dobro proceniti visinu štete za šta je potrebno angažovanje stručnog lica.

U slučaju da se obratite nama, kao profesionalnoj agenciji za naplatu štete, poslaćemo našeg procenitelja, te samim tim obezbediti maksimalnu naplatu štete za Vas.  Oštećeni često ne znaju da imaju pravo u slučaju zamene delova na cene originalnih delova prema katalogu cena ovlašćenih servisa za svoju marku motornog vozila, kao i na cenu popravke prema cenama rada ovlašćenog servisa za njihovo konkretno vozilo.

Sarađujemo sa svim osiguravajućim kućama i radimo naplatu štete u vaše ime:

  • Naknada štete do dunav osiguranja
  • Naknada štete od milenijum osiguranja
  • Naknada štete od amss
  • Naknada štete od đenerali osiguranja
  • Naknada štete od ddor novi sad osiguranja
  • Naknada štete od grawe osiguranja
  • Naknada štete od sava osiguranja
  • Naknada štete od triglav osiguranja
  • Naknada štete od uniqa osiguranja
  • Naknada štete od wiener osiguranja

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas