Naknada štete za oštećenje službenog vozila

Naplata štete za službeno vozilo koje je učestvovalu u saobraćajnoj nezgodi ume da bude mukotrpan postupak naplate, uzimajući u obzir da se radi o procesu za koji je neophodno prikupiti veliki broj dokumenata koje nadležne institucije zahtevaju. Kako u mnogim kompanijama , usled prevelikog obima posla, ne postoje osobe koje se bave konkretno ovim segmentom naknade štete, nedvosmisleno postoji osnova za angažovanjem profesionalne agencije koja će preuzeti i realizovati proces naplate štete.

U slučaju da Vaša kompanija ima veliki broj vozila u voznom parku, i potrebna Vam je profesionalna agencija koja će umeti da maksimizira naplatu štete u slučaju da neko Vaše vozilo učestvuje u saobraćajnoj nezgodi, pozovite nas i obezbedićemo specijalne pogodnosti.

U slučaju da Vaša kompanija ima veliki broj vozila u voznom parku, i potrebna Vam je profesionalna agencija koja će umeti da maksimizira naplatu štete u slučaju da neko Vaše vozilo učestvuje u saobraćajnoj nezgodi, pozovite nas i obezbedićemo specijalne pogodnosti.

Često se dešava da osiguravajuća društva ne žele da priznaju pravni osnov nastanka štete ističu doprinos oštećenog ili kad priznaju osnov ne žele da isplate odgovarajući adekvatan iznos nadoknade već pokušavaju da umanje svoju obavezu. Da bi se maksimirao iznos naplate štete pogotovu za saobraćaj, potrebno je angažovati agenciju za naknadu štete koja odlično poznaje proces saobraćajne nezgode, saobraćajne prekršaje i da dobro poznaje praksu kod odlučivanja o visini štete.

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas