Rupa na putu – naplata štete

Posle zimske sezone na kolovozu se obično pojave rupe. Mnoge ozbiljno ugrožavaju bezbednost saobraćaja, ali i džepove vozača ako upadnu u njih. Da bi se naplatila šteta od putarskih preduzeća procedura je duga, negde bez sudskog procesa, a negde i sa njim traje i po godinu dana.

Centar za naknadu štete Premium Garant je agencija  koja, pored naplate štete u saobraćaju, posreduje i oko odšteta zbog rupe na putu ili naknade štete zbog rupa na ulicama. Takođe, aktivno učestvuje u ostvarivanju Vaših prava na pravednu naknadu štete koju ste pretrpeli I uz stručan tim eksternih saradnika Vam može pomoći da ostvarite parvo na maksimalnu naknadu. Kontaktirajte nas i informišite se o proceduri naplate.

Naplata štete zbog rupa na putu

Ako ste oštetili vozilo zbog rupe na putu, imate pravo na odštetu. Međutim, veoma je važno da prikupite što više dokaza, da ne odlazite sa lica mesta i da pozovete policiju koja će sačiniti zapisnik kao ključni dokaz.

Procedura za naplatu štete zbog rupa na putu

Naleteli ste na rupu i shvatili da je došlo do nekog oštećenja. Koje korake treba preduzeti:

 • Zaustavite se na bezbednom mestu. Upalite sva četiri migavca. Obucite reflektujući
  Ukoliko ste prinuđeni da auto ostavite na kolovozu pošto nemate gde da ga uklonite ili je oštećenje takvo da auto nije u voznom stanju, obavezno stavite i trougaokako biste upozorili druge vozače. Trougao se postavlja na udaljenosti ne manjoj od 10 metara u naselju i ne manje od 50 metara van naselja.
 • Zovite policiju. Patrola koja dođe treba da sačini zapisnik. Dobijanje zapisnika plaćate, ali taj novac će vam biti nadoknađen.
 • Fotografišitečitavu situaciju iz što više uglova, po mogućnosti pre nego što uklonite auto sa kolovoza, odnosno što bliže mestu na kojem je nastalo oštećenje.
 • Slikajte oštećenjena vozilu, rupu koja je izazvala oštećenje, eventualno saobraćajne znakove (ovo može da bude naročito korisno ukoliko je do incidenta došlo na delu puta gde je ograničenje brzine 80 km/h)… Sve ove fotografije će biti vrlo korisne kao dokaz na sudu ukoliko budete prinuđeni da podnesete tužbu.
 • Svedoci– oni takođe mogu da budu vrlo korisni na sudu. Zato, ukoliko ste u mogućnosti, uzmite podatke od svedoka.
 • Javite se agenciji za naplatu štetekoja će preuzeti dalju naplatu štete i angažovati procenitelja ili se javite osiguravajućoj kući čiju polisu obaveznog osiguranja imate.
 • Uz policijski zapisnik o nezgodi i zapisnik o oštećenju, kao i sve druge dokaze koje imate, podnosite zahtev za odštetupreduzeću zaduženom za održavanje puta na kojem ste oštetili auto.
 • Uz zahtev priložite i račun šlep službeukoliko ste je koristili, kao i račune za druge troškove izazvane ovom nezgodom.
 • Priložite i predračun iz servisa u kojem ćete obaviti popravku ili račun ukoliko vam je auto bio neophodan, pa ste ga već popravili.

Važno – pre podnošenja zahteva kontaktirajte preduzeće od kojeg tražite odštetu kako biste detaljno proverili šta sve od dokumentacije i dokaza treba da podnesete i u kojem obliku.

Koga tužiti zbog rupa na putu

Ako preduzeće zaduženo za održavanje puta na kojem ste oštetili vozilo odbije da vam nadoknadi štetu, možete da se žalite upravljaču puta, a to je lokalna samouprava kada su u pitanju ulice i lokalni putevi ili „JP Putevi Srbije“ za državne puteve. Ukoliko ni to ne pomogne, moraćete da podnesete tužbu protiv upravljača puta. Suđenje će verovatno potrajati, ali ukoliko imate neophodne dokaze, trebalo bi na kraju da dobijete odštetu.

Naplata štete od puteva srbije

Gradske, odnosno lokalne ulice i puteve održavaju lokalna putarska preduzeća. Npr. u Beogradu nadležno je JP „Putevi Beograda“, dok je upravljač JKP „Beograd put“ . U Novom Sadu JKP „Put Novi Sad“. To možete da proverite u lokalnoj samoupravi (gradska uprava, opština…).

U slučaju da je do oštećenja došlo na auto-putu, magistrali ili regionalnom putu, možete da kontaktirate JP Putevi Srbije.

Obavezno zovite policiju da uradi zapisnik

Bez zapisnika koji treba da napravi policija, situacija se komplikuje, pošto je to dokument službenog lica sa podacima gde, kada i kako je došlo do oštećenja. Izlazak policije na teren plaća vaša osiguravajuća kuća. To piše u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, tako da ne morate da brinete o tome hoće li vas na kraju biti na većem gubitku nego da ste sami platili popravku felne i kupili novu gumu.

Da li pomerati auto ili ga ostaviti na putu?

Vozač, odnosno učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta dužan je da:

1) upozori ostale učesnike u saobraćaju o postojanju vozila i drugih prepreka na putu, ukoliko ih sam ne može ukloniti,

2) ukloni vozilo i druge predmete sa kolovoza, ako onemogućavaju ili ugrožavaju odvijanje saobraćaja, odnosno ako preti opasnost od novih saobraćajnih nezgoda.

3) preduzme mere zaštite koje su u njegovoj moći da se spreči nastajanje novih i uvećavanje postojećih posledica nezgode.

Za sva eventualna pitanja u vezi sa zaštitom Vaših prava u slučaju saobraćajne nezgode ili sličnog slučaja možete se obratiti našem timu na office@naknada-stete.com ili na broj telefona 065 / 209 6262.

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas