Naknada štete od vozila sa stranim registarskim tablicama

Kada se nađete u ovakvoj situaciji, iz prakse bi mogli da Vam damo savet da obavezno kontaktirate MUP i zahtevate vršenje uviđaja. Na taj način ćete nedvosmisleno obezbediti dokaz o odgovornosti stranog državljana a policijski izveštaj kao dokument izdat od strane organa nadležnih za utvrđivanje odgovornosti bi trebalo da bude dovoljan za relativno brzo ostvarivanje Vaših prava.

Prvo što je potrebno uraditi, kada dobijete zapisnik policije ili pak Evropski izveštaj, jeste da utvrdite da li osiguravač štetnika ima korespondenta na teritoriji Srbije.

Nakon prijave štete, osiguravajuće društvo (korespondent na teritoriji Srbije ili UOS – biro zelene karte) kontaktiraju inostrano osiguravajuće društvo radi dobijanja pokrića. Pokriće predstavlja potvrdu da je vozilo koje Vas je udarilo imalo validno osiguranje u zemlji porekla.

Moramo napomenuti da su ove vrste šteta malo komplikovanije od domaćih te su im i propisani rokovi drugačiji. U svakom slučaju potrebno je strpljenje ali se uglavnom na kraju sve završi onako kako i treba da bude. Rok za pružanje pokrića je 42 dana od dana podnošenja zahteva za pokriće.

U roku od 42 dana inostrani osiguravač je u obavezi da odgovori i dostavi podatke o osiguranom vozilu. Nakon dobijanja pokrića, domaće osiguravajuće društvo postupa kao i sa domaćom štetom. Ukoliko polisa nije validna, odnosno ako vozilo koje Vas je udarilo iz nekog razloga ne poseduje važeće osiguranje, takvo vozilo se na teritoriji Srbije može smatrati neosiguranim te se za naknadu štete možete obratiti direktno Garantnom fondu u okviru Udruženja osiguravača Srbije.

Nakon što vam dogodi neka saobraćajna nesreća čiji ste učesnik, kontkatirajte nas, kako bismo vas uputili u proces ostvarivanja vaših prava. Po prijemu Vašeg zahteva naši eksperti će pristupiti analizi Vašeg predmeta, nakon čeka pristupamo potpisivanju ugovora o pružanju usluga koji Vam na jasan i detaljan način pruža sve informacije o Vašim pravima i nudi Vam pravnu sigurnost.

Naknada štete za vozilo – saobraćajna nezgoda u inostranstvu

Šta raditi u ovom slučaju? Svakako bi, bez obzira gde ste i ako ste sigurni da vi niste odgovorni, valjalo da insistirate da policija izvrši uviđaj saobraćajne nezgode ili bar da konkretno navede ko je odgovoran za nastanak saobraćajne nezgode. Sve to iz razloga što, za rešavanje predmeta, primenjuju se zakoni zemlje nastanka saobraćajne nezgode i ne želite da dođete u situaciju da drugi učesnik svom osiguranju da izjavu u kojoj negira svoju odgovornost.

U ovom slučaju vaš odštetni zahtev možete podneti na dva načina: direktno dok ste u toj zemlji ili kada se vratite u vašu zemlju. Ukoliko želite direktno da se obratite dok ste u inostranstvu potrebno je da saznate o kom osiguravajućem društvu je reč a onda i gde možete podneti odštetni zahtev. Ovaj način je možda komplikovaniji jer postoji mogućnost da ne poznajete jezik „domaćina“ a i izgubićete deo dragocenog vremena na vašem odmoru.

Drugi način je, bar nama, lakši i interesantniji. Kada se vratite u Srbiju, možete se, kao što smo već napomenuli, obratiti nekoj od agencija, veštaku ili vašem osiguravajućem društvu za fotografisanje vašeg vozila i sačinjavanje zapisnika o oštećenju. Ukoliko Vam je poznato koje osiguravajuće društvo je u pitanju, možete se obratiti direktno njemu

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas