Naknada štete od saobraćajne nezgode

Sigurno u svom okruženju imate barem jednu osobu koja je pokretala postupak naplate štete od udesa, a da je pri tom doživela neprijatnost, izgubila vreme na birokratske procedure, hodajući od ustanove do ustanove, pribavljajući potrebne papire.  Naknada štete posle udesa ume da bude mukotrpan postupak naplate, uzimajući u obzir da se radi o procesu za koji je neophodno prikupiti veliki broj dokumenata koje nadležne institucije zahtevaju.

Centar za naknadu štete Premium Garant je agencija za naplatu štete u saobraćaju koja posreduje u ostvarivanju Vaših prava na pravednu naknadu štete koju ste pretrpeli i u dogovoru sa Vama realizuje kompletan proces administrativnih poslova i finansiranja troškova veštačenja i taksi. Za razliku od osiguravajućih kompanija mi smo na Vašoj strani – angažujte nas i obezbedite sebi maksimalnu naplatu štete.

Često se dešava da osiguravajuća društva ne žele da priznaju pravni osnov nastanka štete ističu doprinos oštećenog ili kad priznaju osnov ne žele da isplate odgovarajući adekvatan iznos nadoknade već pokušavaju da umanje svoju obavezu. Da bi se maksimirao iznos naplate štete pogotovu za saobraćaj, potrebno je angažovati agenciju za naknadu štete koja odlično poznaje proces saobraćajne nezgode, saobraćajne prekršaje i da dobro poznaje praksu kod odlučivanja o visini štete.

Šta raditi kada ste doživeli nezgodu?

Najbitnija stvar je da prinesete dokaze o tome kako je do saobraćajne nezgode došlo. To možete učiniti uz pomoć Evropskog izveštaja ili policijskog zapisnika. U nekim slučajevima policijski zapisnik a i u dosta slučajeva Evropski izveštaj nisu dovoljni kako bi dobili naknadu štete. Najbolje bi bilo  da dobro fotografišete saobraćajnu nezgodu i da pokušate da nađete svedoke koji su videli nezgodu. Svedoci su  osobe koje su doživele  sudar ali i takođe i osobe koje su se nalazile u blizini i videle nezgodu. Njihove izjave mogu biti korisne u proceduri naplate štete. Što se tiče fotografija one trebaju da prikažu oštećenja na vozilu, saobraćajni znak za prvenstvo prolaza ako ga je bilo ili nešto slično.

Takođe je  korisno da od lica koje je napravilo udes uzmete podatke kao što su: telefon, naziv osiguravajućeg društva i broj polise. Navedeni podaci se upisuju u policijski zapisnik i Evopski izveštaj. Takve podatke nije suviše posedovati. Važno je napomenuti ako je šteta veća od 200 hiljada dinara ili krivac ne priznaje krivicu, najbolje bi bilo da pozovete policiju da dođe na uviđaj.

Naknada štete na vozilu

Kada se dogodi saobraćajna nezgoda potrebno je odmah bez pomeranja sa lica mesta pozvati policiju bilo da se radi o vozilima ili pešacima. To je važno iz više razloga:

  • Da bi se utvrdile činjenice kao što su položaja vozila, tragovi na licu mesta i slično, jer u suprotnom može doći do nemogućnosti dokazivanja odgovornosti osiguranika, a samim tim i do poteškoća sa osiguranjem.
  • Da bi se uradilo alkotestiranje, jer ako neko napusti mesto nezgode, a ne uradi testiranje sve i da i nije bio akloholisan, to postaje osnov za regres prema štetniku iz osiguranja. Ovo se takođe odnosi i na ekspertizu analize krvi i upravljanje vozilom pod dejstvom psihoaktivkih supstanci.

Takođe, u slučaju da ste u doživeli povrede u saobraćajnoj nezgodi, potrebno je javiti se lekaru u roku od 48 sati od momenta nastupanja nezgode, odnosno zadobijanja povrede usled iste.

Ako prođe više od 48 sata, a povreda se ne konstatuje od strane lekara, postavlja se pitanje da li je povreda nastala iz saobraćajne nezgode ili nečeg drugog i u ovom slučaju dolazi do rizika naplate štete iz osiguranja.

Naknada štete za povrede u saobraćaju

Zakon kaže da svaki osećaj bola koja je trajala manje od 3 dana nije povreda, što znači da može da se zauzme stav da je povreda minimalna i ne zavređuje naknadu štete. Zato se vodi računa o kontinuitetu obavljenih pregleda i savesnom lečenju. Često se nailazi na probleme nepotpune medicinske dokumetacije, pogrešnog opisa objektivnih povreda od strane lekara i sl. Pacijentu se pruža pomoć i zbrinjava se zbog povreda nastalih u traumi, sto znači lekarima je fokus na eliminisanju teških telesnim povreda, ne obraćajući pažnju na sitne nagnječne i kontuzione povrede. To je negde prirodan i logičan sled događaja. Ali upravo kada se govori o naknadi štete, povreda mora biti evidentirana da bi zavredila naknadu.

Vrlo često, ni navedene procedure nisu dovoljne u cilju uspešne naplate štete, već je potrebno da se obratite i nadležnom osnovnom javnom tužilaštvu i policijskoj upravi za kompletne spise.

Naknada štete u saobraćaju od osiguranja

Sve ovo što smo gore naveli košta, a osiguranje nije u obevezi da isplati štetu dok im se ne dostavi kompletna dokumentacija koju od očekuju. Tek onog momenta kad imate sve neophodne papire, možete da pišete opomene, prigovore pa i tužbe ukoliko rok za odgovor (90 dana) bude probijen.

Ako se predmet ne reši u vansudskom postupku, ulazi se u sudski deo postupka koji pak zahteva dodatne troškove veštačenja, sudskih taksi, advokatskih usluga i svega ostalog. Ljudi nemaju dovoljno novca ni informacija za tu bitku, te veliki broj njih ovde odustane.

Centar za naknadu štete Vam stoji na raspolaganju da svojim iskustvom, znanjem i angažovanjem, za Vas obezbedi maksimlanu naplatu štete.

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas