Imate opciju da policija umanji kaznu za prekršaj i da vas oslobodi suda, pod uslovom da se javite na posebnu adresu

Mnogi vozači u Srbiji, koji zbog saobraćajnih prekršaja dobiju sudske pozive, ni ne znaju da imaju mogućnost da svoj problem reše u policiji i da, na kraju, dobiju blažu kaznu od zakonom predviđene.

To predviđa Zakon o prekršajima, u koji je još pre skoro sedam godina uvedena institucija Sporazuma o priznanju prekršaja. Takvu mogućnost već godinama unazad koriste samo oni koji za nju znaju, dok većina dozvoli sebi da privremeno ostane bez vozačke dozvole nemajući pojma da je ta mera mogla da se izbegne.


Vest: Kako da naplatite štetu na vozilu nastalu u saobraćajnoj nesreći


Ovaj sporazum sklapa okrivljeni sa podnosiocem zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, u ovom slučaju vozač sa policijom, a suština je u tome da okrivljeni potpiše priznanje saobraćajnog prekršaja, zbog kojeg je protiv njega pokrenut postupak pred nadležnim sudom.

Zahvaljujući tome, nema nepotrebnog gomilanja sudskih troškova i odugovlačenja tog postupka, a zauzvrat, okrivljenom se oprašta ili ublažava zaštitna mera zabrane upravljanja vozilom na određeno vreme. Znači, novčana kazna i eventualni kazneni poeni ostaju, ali se zabrana najčešće ne izriče. Kada potpisano priznanje stigne kod nadležnog sudije, on donesi presudu kojom samo potvrđuje dogovorenu kaznu.

Pravo na sporazum ima svaki vozač koji u prethodna 24 meseca nije više od jednom pravosnažno osuđen za prekršaj iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, za koji je zakonom predviđeno obavezno izricanje šest ili više kaznenih poena. Policija ne prihvata sporazum sa okrivljenim za nasilničku vožnju, zatim sa maloletnikom ili osobom koja je u momentu prekršaja bila maloletna, kao ni sa vozačem koji je u prethodne četiri godine izazvao težu saobraćajnu nezgodu u kojoj je ugrožen nečiji život ili imovina većeg obima, ili u kojoj je neko bio povređen, a taj odgovorni vozač mu nije ukazao pomoć.


Vest: Naplata štete za povrede nastale u saobraćajnoj nesreći


Procedura za priznanje prekršaja

Kad dobijete sudski poziv zbog nekog saobraćajnog prekršaja, odmah ga odnesite u policijsku stanicu u kojoj se u vašem gradu zaključuju sporazumi (u Beogradu je to policijska ispostava u Rakovici u ulici Kraljice Jelene br. 9). Ako imate pravo na sporazum, tamo sve završavate na jednom mestu, bez obzira na to gde ste prekršaj napravili.

Čim potpišete priznanje, dobijate svoj primerak i sve je gotovo. Ne morate ni kod sudije jer će MUP službenim putem obavestiti sud i dostaviti im sporazum, na osnovu kojeg sudija donosi presudu i šalje vam je na kućnu adresu. Dogovoreni iznos kazne dužni ste da platite u roku od 15 dana od dana prijema presude.

Policija će vam reći kolika će tačno biti kazna uz sporazum o priznanju i da li će vam zabrana upravljanja biti oproštena ili samo ublažena. Na primer, prošli ste kroz crveno svetlo na semaforu za šta inače sleduje od 20.000 do 40.000 dinara, šest kaznenih poena i tri meseca zabrane upravljanja. Ako sklopite sporazum, platićete 20.000 i dobiti šest poena i zabranu od samo 30 dana.

Izvor Telegraf.rs

Kontaktirajte nas već danas

Saznajte sve o naknadi štete iz saobraćajnih nezgoda

Kontaktirajte nas