Odšteta za lake telesne povrede u saobraćaju

Visina stete od povreda se utvrđuje u visini iznosa zavisno od vrste nastale povrede. Mogu biti lake I teške telesne povrede. Lake telesne povrede stvaraju bolove tek kada nas popusti strah, i u njih spadaju ogrebotina, istegnuće vratnih mišića, blagi udarac glavom…

Često se greši što se policiji kod pravljenja zapisnika o uviđaju saobraćajne nezgode ne prijave lake telesne povrede pa posle osiguravajuća društva čak i u slučaju posedovanja medicinskih nalaza o povredi ne žele mirnim putem da isplate štetu iz osiguranja već se mora tužiti i na teži način dokazivati poreklo povreda. Policijski zapisnik o saobraćajnoj nezgodi je javna isprava i ima pretpostavljenu tačnost pa sve ono što nije navedeno u zapisniku se kasnije često teško dokazuje.

Moguća greška je što i slučaju graničnih šteta ispod 200.000,00 dinara oštećeni od policije ne insistiraju na vršenju uviđaja već umesto toga sa štetnikom sačinjavaju Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi pa se naknadno procenom kod ovlašćenih servisa ispostavi da je šteta na motornom vozilu drastično veća od prvobitne procene, pa se i ova razlika često mora sudski tražiti.

Društvo za naknadu štete Premium Garant je agencija za naplatu štete u saobraćaju koja posreduje u ostvarivanju Vaših prava na pravednu naknadu štete koju ste pretrpeli i u dogovoru sa Vama realizuje kompletan proces administrativnih poslova i finansiranja troškova veštačenja i taksi. Za razliku od osiguravajućih kompanija mi smo na Vašoj strani – angažujte nas i obezbedite sebi maksimalnu naplatu štete.

Visina odštete kod naknade štete u saobraćaju zavisi od:

  • da li je oštećeni bio vozač ili saputnik, motociklista, biciklista ili pešak, i da li je moguće da je on prouzrokovao nezgodu,
  • da li je oštećeni bio pod uticajem alkohola ili nedozvoljenih supstanci,
  • da li je oštećeni bio vezan sigurnosnim pojasom,
  • vrste telesnog oštećenja koje je oštećeni pretrpeo,
  • vrste lečenja (fizikalna terapija, razne vrste skenera tipa EMG, RTG, MR, operacija itd.),
  • dužine oporavka,
  • godina života,
  • pretrpljenog duševnog bola (strah, duševni bol usled umanjenih životnih aktivnosti i/ili naruženosti itd.), i
  • eventualnih ožiljaka i ostalih vidljivih posledica nezgode.

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas