Naplata štete na vozilu od ledenica:

Većina građana kojima je na automobil pao sneg sa krova zgrade, led, ledenice, ili se prelomila i pala neka grana drveta kraj koga je bio parkiran četvorotočkaš uspe da nadoknadi pričinjenu štetu. Koliko dugo će trajati ceo proces naknade štete, zavisi od toga da li je, i kako, osigurano vozilo. Ono što trebate znati u tom slučaju je:

– Potrebno je da, kada uočite štetu na vozilu, pozovete saobraćajnu policiju koja će izvršiti uviđaj i sačiniti zapisnik

– I vlasnici vozila koja nemaju kasko osiguranje imaju način da naplate štetu na vozilu.

– Ukoliko uz obavezno osiguranje od auto-odgovornosti vlasnik vozila ima zaključeno i osiguranje stakala na vozilu, u slučaju pada snega ili leda može naplatiti štetu koja nastane na staklima. I ovde je obavezno prisustvo policije koja će sačiniti zapisnik.

– Ako je vozilo oštećeno ispred poslovnog objekta štetu nadoknađuje vlasnik tog objekta

– Vlasnici vozila koji imaju samo osnovno obavezno osiguranje, ukoliko im je ovako oštećen automobil, moraju prvo da pozovu saobraćajnu policiju da bi pribavili dokaz o mestu, načinu i vremenu kada je šteta nastala.

Češći slučaj je da sa krova zgrade padne ledenica ili nagomilani sneg, pa vlasnik oštećenog vozila, posle redovne procedure zvanja policije i sačinjavanja zapisnika, treba da se obrati vlasniku zgrade, odnosno skupštini stanara. Ukoliko ne dođe do dogovora, oštećenom ostaje da se obrati redovnom sudu.

Problem nastaje kada zgrada nema formiranu skupštinu stanara i tada bi oštećeni morao da tuži, pojedinačno, sve stanare u toj zgradi.

Naknada štete od pada drveta na auto – zelenilo beograd

Ukoliko je pala grana sa drveta koje je u nadležnosti javnog komunalnog preduzeća, onda je neophodno da građani pozovu Centar za informisanje ili dežurnu službu JKP zaduženog za održavanje tih površina.

Iskustva vozača u Beogradu, kada je reč o naknadi štete iz nadležnosti “Zelenila Beograd”, uglavnom su pozitivna. Ipak, treba naglasiti da se naknada štete vrši samo u slučajevima u kojima je uzrok štete stablo za koje je na osnovu redovnog programa održavanja nadležno JKP.

Da bi to pravo ostvarili, oštećeni treba da podnesu pisani Zahtev za naknadu štete Komisiji za naknadu štete JKP „Zelenilo-Beograd“, ili se obrate nekoj od agencija kokje se bave naplatom štete. Oštećeni, uz Zahtev za naknadu štete prilaže Komisiji zapisnik sa područja o pričinjenoj materijalnoj šteti, policijski izveštaj i lekarsku dokumentaciju, ukoliko je u pitanju telesna povreda.

Naknada štete u slučaju oštećenja vozila na parkingu

Šta uraditi u slučaju da ste ostavili automobil na parkingu, a kada ste se vratili zatekli ste prednji deo ulubljen? Počinilac se, naravno, izgubio, a šteta je poprilična. Da li je moguće u ovakvim slučajevima naplatiti štetu i kome se obratiti kako biste ostvarili svoja prava?

Vlasnik vozila koji ima kasko polisu osiguranja treba da se obrati svojoj osiguravajućoj kući koja će mu isplatiti naknadu za nastalu štetu.

Ukoliko je pak nema, neophodno je da pozove policiju pre pomeranja vozila i policija će napraviti zapisnik i naložiti pregledanje snimaka koje su napravile kamere na javnom parkingu. Na osnovu toga bi se utvrdilo koje je vozilo napravilo štetu, a onda bi se vlasnik oštećenog vozila obratio osiguravajućoj kući u kojoj to vozilo ima polisu osiguranja.

Ukoliko se ispostavi da vozilo koje je napravilo štetu nije osigurano, za naknadu štete bi se trebalo obratiti Garantnom fondu, koji se nalazi pri Udruženju osiguravača. Garantni fond inače isplaćuje materijalne štete (nastale na stvarima) i nematerijalne (za povrede ljudi) koje napravi neosigurano vozilo.

Ukoliko kamere ne postoje ili nisu radile u vreme udesa, pa se ispostavi da vozilu koje je napravilo štetu ne može da se uđe u trag, Garantni fond u tom slučaju isplaćuje samo nematerijalne štete, odnosno štete na licima ukoliko je bilo povređenih.

!!! Materijalne štete koje napravi nepoznato vozilo, vlasnik pokriva sam (osim ako ima kasko osiguranje)!!!

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas