Kada čujemo izraz naknada štete, obično nam prva asocijacija bude na neki sudar u kojem je oštećeno vozilo i sada nakon toga želimo da naplatimo novac. Mnogi vozači zapravo ne znaju kako da od osiguranja naplate realnu nadoknadu štete nakon udesa koji se dogodio.

Kako nadoknaditi štetu posle udesa

Veliki broj ljudi nije načisto sa tim koji je realan iznos kada se naplaćuje šteta, pa im se često čini da bi trebalo da dobiju više novca. Razlog za to je nedovoljna i nepotpuna informisanost o tome da ponuđeni iznos zapravo adekvatno obeštećuje.

Takođe, u praksi se dešava da vozači načine ozbiljne propuste zbog čega bivaju uskraćeni za realnu nadoknadu za štetu koju su pretrpeli.


Naknada štete na vozilu —>>> OVDE

Naknada štete za povrede u saobraćaju —>>> OVDE


Dakle, šta je potrebno da uradite odmah nakon što se udes dogodio? Imate nekoliko izbora. Prvo, moguće je pozvati policiju i hitnu pomoć; drugo, možete da popunite evropski zapisnik i u tom slučaju policiju ne morate da zovete, međutim, ova solucija važi samo za manje štete bez povreda. Treća varijanta je da se možete dogovoriti sa drugim učesnikom u saobraćaju i to bez ikakvog obaveštavanja policije.

Naplata osiguranja u saobraćajnoj nezgodi

Sve što smo naveli u tekstu do sada, odnosi se u slučajevima kada u sudaru nema povređenih lica. Ukoliko ima povređenih osoba, tada ste dužni da pozovete hitnu pomoć i policiju da izađu na lice mesta.

Savetuju se prve dve opcije koje smo naveli, naročito ako je po sredi neka veća materijalna šteta.

Vrlo je važno znati da je rok za ostvarivanje prava kod osiguravajuće kuće i pred sudom, ukupno tri godine, računajući od dana kada se sudar desio.

Naknada štete po autodgovornosti

Postoje dva slučaja – kada ima i kada nema povređenih osoba. U prvoj varijanti, hitna pomoć i policija izlaze na teren, i sastavlja se zapisnik. Procedura oko dokumentacije se razlikuje u ovom slučaju, a rokovi koje osiguravajuće društvo mora da ispoštuje su isti.

Kada ima povređenih lica, bez obzira da li je trzajna povreda vrata u pitanju ili neka teža povreda, osiguranju se mora dostaviti propratna lekarska dokumentacija, kao i lekarska potvrda da je lečenje završeno. Uz to, prilaže se zapisnik i zahtev za naknadu štete. Korisno je znati da imate pravo na naknadu za pretrpljeni strah, a to ljudi obično sasvim zanemare u ovim situacijama. Zbog svega toga, lekar bi trebalo da detaljno konstatuje svaku vašu povredu, i potrebno je staviti akcenat na psihijatra.

Naknada štete od osiguranja

Osvrnimo se sad na slučaj kada nema povređenih osoba u nekom sudaru. Policija će izaći na lice mesta i sastaviće se zapisnik. Na vama je da odlučite da li ćete direktno podneti zahtev osiguravajućoj kući ili ćete ipak angažovati neku profesionalnu agenciju za naknadu štete, što se u praksi pokazalo kao bolja opcija zbog većeg iznosa naknade koja se dobija.

Naplata štete po kasko osiguranju

Auto-kasko zapravo znači dobrovoljno osiguranje od moguće štete na vašem vozilu. Ova polisa se zaključuje na period od jedne godine, a može biti i kratkoročno, kao i višegodišnje.

Kasko osiguranje osigurava naknadu štete na vozilu koja može biti posledica vaše ili tuđe odgovornosti, ali i više sile.

Od dana kada dostavite zahtev, Društvo za osiguranje je dužno da isti obradi, i to u roku od 14 dana.  Kod auto-kasko osiguranja, štetu nadoknađuje društvo za osiguranje kod koga je osigurano motorno vozilo.

Za sva eventualna pitanja u vezi sa zaštitom Vaših prava u slučaju saobraćajne nezgode ili sličnog slučaja kao i ya potencijalnu saradnju u procesu naplate štete možete se obratiti našem timu na office@saobracajnezgode.com ili na broj telefona 065 / 209 6262.

Kontaktirajte nas već danas

Saznajte sve o naknadi štete iz saobraćajnih nezgoda

Kontaktirajte nas