Rok za isplatu štete

U skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, likvidator je u obavezi da malu štetu (500 EUR), pod uslovom da je dostavljena sva dokumentacija prilikom prijave štete, reši i isplati u roku od osam dana od dana prijema odštetnog zahteva, odnosno ukoliko je nepotpun da u istom roku, pisanim putem, bez obzira na visinu štete, obavesti podnosioca zahteva o potrebnoj dokumentaciji za obradu predmeta.

Kod veće štete, likvidator je u obavezi da štetu reši i isplati, odnosno pošalje obrazloženu ponudu, u roku od četrnaest dana od dana prijema odštetnog zahteva. Materijalna šteta bi trebalo biti rešena u roku od 45 dana, a nematerijalna šteta u roku od 90 dana od dana prijema odštetnog zahteva.

Nakon što vam dogodi neka saobraćajna nesreća čiji ste učesnik, kontkatirajte nas, kako bismo vas uputili u proces ostvarivanja vaših prava. Po prijemu Vašeg zahteva naši eksperti će pristupiti analizi Vašeg predmeta, nakon čeka pristupamo potpisivanju ugovora o pružanju usluga koji Vam na jasan i detaljan način pruža sve informacije o Vašim pravima i nudi Vam pravnu sigurnost.

Koja su vaša prava?

Ukoliko niste zadovoljni rešenjem Vašeg odštetnog zahteva, bilo da se radi o visini ili osnovanosti istog, imate zakonsko pravo prigovora na isto. Ukoliko uputite prigovor na odluku o Vašem odštetnom zahtevu, nadležno osiguravajuće društvo je u obavezi da Vam na isti odgovori u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Ukoliko i dalje Vaš problem nije otklonjen, možete se žaliti Narodnoj banci Srbije, odnosno podneti pritužbu. Mi Vam ipak, ukoliko je ikako moguće, preporučujemo mirno zatvaranje predmetne štete odnosno sklapanje Vansudskog poravnanja u mirnom postupku.

Imali ste saobraćajnu nezgodu? Doživeli ste povredu?

Kontaktirajte nas u vezi sa naknadom štete.

Pozovite nas