Naknada štete od osiguranja

U situaciji kad se vrši naplata osiguranja za oštećenje automobila ili naplata osiguranja za povrede (lake i teške telesne povrede ) neka osiguravajuća društva često koriste neiskustvo oštećenih pa strankama te ponude znatno manji iznos od realnog.

Ovakva isplata još je dodatno uslovljena zahtevom da se oštećeni odreknu daljih potraživanja. Samim tim ako se pristane na ovakvo vansudsko poravnanje i klauzulu o odricanju od daljih potraživanja sudski postupak više nije ni moguće voditi. Zbog teške materijalne situacije neki oštećeni ne poznavajući svoje pravo i visinu naknade koja se može potraživati često pristanu na daleko manju naknadu, koja je drastično manja od one koju bi im advokat ili agencija za naknadu štete mogli obezbediti.


Više o procesu prijave naknade štete pročitajte OVDE


Naplata štete na vozilu

Naknada štete na motornom vozilu nakon udesa takođe može biti problematična, jer u slučaju da se javite direktno osigurnjau, procenu štete vrše njihovi procenitelji koji samim tim i ŠTITE INTERES osigruranja, te nude značajno niže iznose naknade. U praksi se često dešava da osiguravajuće kuće nude iznose naknade štete po kojima se motorno vozilo može popraviti samo kod neovlašćenih servisa i sa neoriginalnim delovima na šta neki oštećeni lakomisleno pristaju. Naknada materijalne štete prilikom udesa od osiguranja zbog navedenih razloga može biti dosta komplikovana jer je pre svega potrebno dobro proceniti visinu štete za šta je potrebno angažovanje stručnog lica.

U slučaju da se obratite nama, kao profesionalnoj agenciji za naplatu štete, poslaćemo našeg procenitelja, te samim tim obezbediti maksimalnu naplatu štete za Vas.  Oštećeni često ne znaju da imaju pravo u slučaju zamene delova na cene originalnih delova prema katalogu cena ovlašćenih servisa za svoju marku motornog vozila, kao i na cenu popravke prema cenama rada ovlašćenog servisa za njihovo konkretno vozilo.

Kada se isplaćuje naknada iz osiguranja?

Isplata naknade štete vrši se prema zakonu, u roku od 14 dana, od dana kompletiranja dokumentacije za likvidaciju štete.

Osnovni razlozi zbog kojih po ostvarenju osiguranog slučaja, mogu nastati problemi je u činjenici da se prilikom zaključenja ugovora o osiguranje ne vodi dovoljno računa. Krivicu za to snose obe ugovorne strane:

  • Osiguravači – kada njihov predstavnik ne uruči uslove osiguranja i predugovorne informacije ili kada je osnovni motiv prodavca zaključenje nove polise, a ne efikasna zaštita osiguranika.
  • Osiguranici – kada ne traže pojašnjenje samog ugovora i ne informišu se dovoljno ili ne čitaju dostavljene uslove osiguranja.

Naša agencija za naplatu štete radi sve vrste naknade štete sarađujući sa svim osiguravajućim kućama:

NAKNADA ŠTETE DO DUNAV OSIGURANJA

NAKNADA ŠTETE OD MILENIJUM OSIGURANJA

NAKNADA ŠTETE OD AMSS

NAKNADA ŠTETE OD GENERALI OSIGURANJA

NAKNADA ŠTETE OD DDOR NOVI SAD OSIGURANJA

NAKNADA ŠTETE OD GRAWE OSIGURANJA

NAKNADA ŠTETE OD SAVA OSIGURANJA

NAKNADA ŠTETE OD TRIGLAV OSIGURANJA

NAKNADA ŠTETE OD UNIQA OSIGURANJA

NAKNADA ŠTETE OD WIENER OSIGURANJA


Nakon što vam dogodi neka saobraćajna nesreća čiji ste učesnik, kontkatirajte nas, kako bismo vas uputili u proces ostvarivanja vaših prava. Po prijemu Vašeg zahteva naši eksperti će pristupiti analizi Vašeg predmeta, nakon čeka pristupamo potpisivanju ugovora o pružanju usluga koji Vam na jasan i detaljan način pruža sve informacije o Vašim pravima i nudi Vam pravnu sigurnost.

Kontaktirajte nas već danas

Saznajte sve o naknadi štete iz saobraćajnih nezgoda

Kontaktirajte nas