Naknada štete i Naplata osiguranja nakon saobraćajnih nezgoda

Saobraćajne nezgode često izazivaju ozbiljne posledice, a postupak naknade štete i naplate od osiguranja postaje