Kada (ne)smete da vozite sa uključenim zadnjim svetlima za maglu, a kada je to obavezno

Kada (ne)smete da vozite sa uključenim zadnjim svetlima za