Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji.

Izmenama se preciznije terminološki definišu promene režima saobraćaja tokom izvođenja radova na putevima, odvijanje saobraćaja u zoni pružnih prelaza i pojašnjavaju odredbe koje se odnose na kretanja pešaka i biciklista u naseljenim mestima.

Vozač koji vozilom nailazi na pružni prelaz mora da ustupi prvenstvo prolaza šinskom vozilu koje se kreće prugom, a to se sada tretira kao naredba.

Izmenama se navodi i da je pešačka staza posebno izgrađena staza za kretanje pešaka po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju. Staza rezervisana za bicikliste i pešake je put po kome se odvojeno kreću biciklisti i pešaci svako u svojoj stazi, a pešačko-biciklistička staza je put namenjen za kretanje pešaka i biciklista. 

Izmenama su obuhvaćeni i saobraćajni znaci za “ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima” za koje se sada navodi da označavaju “opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine kretanja vozila prema kategoriji puta i obavezi upotrebe svetla na teritoriji Republike Srbije”.

Izmene se u velikoj meri odnose na pojašnjavanje i preciziranje terminoloških odredbi Pravilnika. Tako se recimo termini “odredišta” i “karakteristični objekat” zamenjuju sa “naseljeno mesto” i slično.

Kontaktirajte nas već danas

Saznajte sve o naknadi štete iz saobraćajnih nezgoda

Pozovite nas