Kako naplatiti štetu kada dođe do nezgode

Svedoci smo velikog broja saobraćajnih nezgoda, te je u tim situacijama najvažnije ostati smiren i priseban, jer lako dođe do teških reči pa čak i do fizičkog sukoba. Uvek prvo treba sagledati nematerijalne posledice (povrede) pa ako ih nema ili su neznatne, onda razmišljajte o vozilu.

Da li zvati policiju ili popuniti evropski zapisnik

Ako je došlo do lakše nezgode, gde šteta nije velika i gde učesnici mogu da ustanove i da se dogovore o tome ko je izazvao nezgodu,najbolje je popuniti obrazac evropskog zapisnika o nezgodi.Zapisnik treba popuniti čitko i sa tačnim podacima koji se traže.Sa tako popunjenim zapisnikom oštećeni se javlja nekoj od agencija za naplatu štete ili samostalno prijavljuje i potražuje naplatu kod osiguravajuće kuće koja je osigurala vozilo koje je izazvalo nezgodu.Treba imati u vidu da osiguravajuće kuće prilikom snimanja štete traže da se pojavi i vozilo koje je izazvalo nezgodu da bi se na osnovu oštećenja utvrdilo da su ta vozila stvarno učestvovala u nezgodi.

Međutim, u cilju brže i sigurnije isplate štete, savetujemo da ipak  kontaktirate policiju, prijavite nezgodu i tražite od njih da urade uviđaj.

Ako je šteta velika i ako ima povređenih odmah pozovite policiju, a oni ce pozvati Hitnu pomoc ukoliko je potrebno. Nakon što policija obavi uviđaj, napraviće zapisnik sa svim podacima (izjave ucesnika u nezgodi, kao i svedoka ukoliko postoje, skicu sa opisom i fotografisanje lica mesta). Zapisnik je izuzetno bitan, pošto osiguravajuća kuća na osnovu njega isplaćuje štetu. Potrudite se da nađete svedoke, jer mogu da budu od velike pomoci na sudu ukoliko dođe do komplikacija u vezi sa utvrđivanjem krivice.

Naknada štete – kasko osiguranje

Ukoliko imate kasko, a niste krivi za nezgodu, procedura prijave i naplate štete se ne razlikuje od gore opisane. Ukoliko želite da ubrzate proces, možete se obratiti svojoj osiguravajućoj kući kod koje imate kasko, a ona će odmah, bez policijskog zapisnika, proceniti štetu i uputiti vas na popravku, a potom refundirati troškove od osiguravajuće kuće kod koje je osigurano vozilo koje je izazvalo nezgodu. Ako ste vi krivi, štetu drugom učesniku u nezgodi nadoknađuje vaše obavezno osiguranje, a za popravku svog vozila iskoristicete kasko,ukoliko ste osigurani.

Totalna šteta na vozilu

Totalna šteta nastaje kada popravka vozila prevazilazi njegovu vrednost. Ukoliko vam se desi totalna šteta vrši se procena ostatka vozila u delovima,a njihova vrednost se oduzima od ukupnog iznosa odštete.

Naknada štete od nepoznatog vozila

Ako nemate kasko, a udarilo vas je nepoznato vozilo, niko vam neće nadoknaditi štetu. Odšteta se dobija samo u slučaju telesnih povreda, a novac isplacuje Garantni fond pri Udruženju osiguravajućih organizacija. Situacija je povoljnija ukoliko je u pitanju neregistrovano vozilo, tada se obraćate Garantnom fondu.

Kontaktirajte nas već danas

Saznajte sve o naknadi štete iz saobraćajnih nezgoda

Kontaktirajte nas